نحوه حذف یک آدرس از فهرست ایمن Hotmail شما

قرار دادن فرستنده های مهم و خبرنامه در لیست Safe List در ویندوز لایو Hotmail راه مستقیم برای اطمینان از دریافت پیامهایی است که می خواهید.

اما اگر یک اسپمر کشف کرد که این خبرنامه خاص توسط بسیاری از کاربران سفیدپوش شده است و شروع به ارسال آدرس خود در خط از: پیام های ناخواسته خود را؟ پس از آن می توانید فیلتر اسپم ویندوز Live Hotmail را به زحمت از بین ببرید. البته، البته، شما این آدرس را از فهرست Safe List خود حذف می کنید، با استفاده از فیلتر کردن محتوای انجام شده توسط Windows Live Hotmail به جای آن.

حذف یک آدرس از فهرست ایمن ویندوز لایو Hotmail شما

برای حذف یک آدرس از لیست ایمنی ویندوز لایو Hotmail خود:

از آنجا که آدرسهایی که در Hotmail Contacts ویندوز Live شما یافت می شوند، به صورت خودکار لیست سفید نیز وجود دارد، مطمئن شوید که آدرس هایی که از فهرست ایمن حذف کرده اید وجود ندارد.