نحوه گزارش یک اشکال موزیلا تاندربرد

کوتاه از گرفتن خود به خودتان یا استخدام هکرها، می توانید از طریق گزارش اشکالات با جزئیات به همان اندازه که ممکن است، پیشنهادات بهبود یافته یا رأی دادن آنها را در موزیلا تاندربرد بهبود بخشید - این همه در بازدید بوگسلیا است.

نحوه گزارش یک اشکال موزیلا تاندربرد

برای گزارش یک اشکال که در موزیلا تاندربرد پیدا کرده اید یا یک ویژگی پیشرفته یا جدید پیشنهاد می کنید:

اگر موضوع شما قبلا گزارش شده است:

اگر هیچ اشکالی موجود نباشد، آنچه را که می خواهید گزارش دهید را پوشش می دهد: