نحوه دسترسی به حساب Gmail در Mac OS X Mail

01 از 10

اطمینان حاصل کنید که دسترسی POP برای حساب Gmail شما روشن است

با کلیک بر روی علامت + در زیر لیست حساب ها. هینز تچابیچر

02 از 10

اطمینان حاصل کنید که "POP" در زیر "نوع حساب:" انتخاب شده است

آدرس کامل Gmail خود را در زیر "آدرس ایمیل:" تایپ کنید. هینز تچابیچر

03 از 10

وارد "pop.gmail.com" در زیر "سرور ایمیل دریافتی:"

رمز عبور Gmail خود را در فیلد "رمز عبور" وارد کنید. هینز تچابیچر

04 از 10

اطمینان حاصل کنید که "استفاده از SSL لایه امن (Secure Sockets Layer)" را بررسی کنید

اطمینان حاصل کنید که "استفاده از SSL لایه امن (Secure Sockets Layer)" را بررسی کنید. هینز تچابیچر

05 از 10

"smtp.gmail.com" را در قسمت "Mail Outgoing Mail Server:" تایپ کنید

رمز عبور Gmail خود را در فیلد "رمز عبور" وارد کنید. هینز تچابیچر

06 از 10

اطمینان حاصل کنید که "استفاده از SSL لایه امن (Secure Sockets Layer)" را بررسی کنید

اطمینان حاصل کنید که "استفاده از SSL لایه امن (Secure Sockets Layer)" را بررسی کنید. هینز تچابیچر

07 از 10

روی "ادامه" کلیک کنید

روی «ادامه» کلیک کنید. هینز تچابیچر

08 از 10

روی "انجام شد" کلیک کنید

روی "انجام شد" کلیک کنید. هینز تچابیچر

09 از 10

با حساب جدید جیمیل برجسته شده، روی «تنظیمات سرور ...» کلیک کنید

روی "تنظیمات سرور ..." در قسمت "سرور ایمیل خروجی (SMTP)" کلیک کنید. Heinz Tschabitscher

10 از 10

"465" را در قسمت "پورت سرور:" تایپ کنید

"465" را در قسمت "پورت سرور:" تایپ کنید. هینز تچابیچر