نحوه صادرات یاهو شما آدرس ایمیل کتاب

مخاطبین خود را ذخیره یا به اشتراک بگذارید

مشتریان ایمیل و خدماتی که از تغییر استفاده می کنیم، اما افرادی که با آنها ارتباط برقرار می کنیم، اغلب همانند هستند. به همین دلیل بسیار مهم است که شما می توانید کتاب آدرس خود را با خود ببرید.

در یاهو ایمیل ، مدیریت مخاطبین شما آسان نیست، همچنین آسان است آنها را به فرمت هایی تبدیل کنید که محبوبیت و سازگاری تقریبا جهانی دارند: CSV. برای مثال، وارد کردن آدرسهای ایمیل از فایلهای CSV در چشم انداز، Outlook Express یا Gmail ، ممکن است همیشه به طور کامل کار نکند، اما معمولا این کار را می کند، و شما می توانید تمام آدرس های ایمیل خود را حفظ کنید.

یاهو خود را صادر کن آدرس ایمیل کتاب

اکنون برای صادرات یاهو خود آدرس دفترچه آدرس ایمیل به یک فایل CSV:

یاهو Mail مخاطبین شما را به فایل yahoo_ab.csv ذخیره خواهد کرد.