نکاتی برای گرفتن یک دوربین به فرودگاه

از امنیت دوربین در دوربین خود اجتناب کنید

مسافرت در یک هواپیما با دوربین شما نیاز به برنامه ریزی و توجه به شرایطی دارد که ممکن است در خود پیدا کنید. بعضی از وظایف باید چند روز قبل از زمان انجام شود، در حالی که دیگران باید در محل کار خود در فرودگاه قرار گیرند و از طریق بازرسی های امنیتی سفر کنند.

با استفاده از این نکات می توانید سفر هوایی خود را با دوربین خود جایی که هیچ تلاشی غیرمنتظره ای روبرو نخواهید شد.

بیشتر از همه، مودب و همکاری با پرسنل امنیتی باشید. بدیهی است، سفر با هوا می تواند استرس زا باشد و آرامش در حالی که ایستادگی در یک خط امنیتی طولانی می تواند دشوار باشد. فقط به یاد داشته باشید که پرسنل امنیتی تلاش دارند تا شما را امن نگه دارند، پس آماده باشید که دوربین خود را بررسی کنید، حتی اگر کمی به نظر بیایید.