چه کسی "هاتریس" است؟

سوال: چه کسی "هاتریس" است؟

پاسخ: کاربران اینترنتی آنلاین، صاحبان وب سایتهای مضر و مخرب هستند که هرکدام با هر چیزی یا شخصی اختلاف نظر دارند، نفرت و توهین را پخش می کنند. آنها به دنبال گسترش نظرات منفی و حمله به یک فرد یا یک ایده هستند. در پایان خفیف طیف، نفرت انگیزان می توانند " ترول ها " باشند، افرادی که فقط به دنبال سرگرم کردن بچه ها هستند و باعث اختلاف نظر برای سرگرمی می شوند. در انتهای شدید طیف، نفرت انگیزان می توانند "نفرت انگیز ستاره های پنج ستاره" باشند که متعصبان، نژاد پرستانه و ستیزه جویان هستند که ساختار اجتماعی یک جامعه را مسموم می کنند و در واقع افرادی را که از آنها نفرت دارند، تهدید می کنند و به سر می برند.

مثال از تنفر خفیف: یک کاربر آنلاین به نام Palp