چگونه می توان برنامه پیش فرض Gmail خود را در فایرفاکس تنظیم کرد

01 از 04

با استفاده از فایرفاکس؟

صفحه شروع فایرفاکس. commons.wikimedia.org

آیا مایل هستید که Gmail بر روی یک آدرس ایمیل در یک وبسایت کلیک کند؟ اگر از موزیلا فایرفاکس استفاده می کنید، می توانید تنظیمات خود را برای انجام این کار انجام دهید. در اینجا نحوه ایجاد Gmail برنامه پیش فرض ایمیل شما در فایرفاکس است.

02 از 04

Gmail را در موزیلا فایرفاکس باز کنید

آمار "وارد". هینز تچابیچر

03 از 04

انتخاب "ابزارها ... گزینه ها ..."

اطمینان حاصل کنید که «استفاده از Gmail» تحت «mailto» انتخاب شده است. هینز تچابیچر

04 از 04

روی «افزودن برنامه» در زیر «افزودن Gmail (mail.google.com) به عنوان یک برنامه ... کلیک کنید»

روی «افزودن برنامه» کلیک کنید. هینز تچابیچر