کنترل ثبات الکترونیکی چیست؟

ESC مانع از حوادث و کاهش نرخ بیمه می شود

اگر مدت زمان زیادی را رانندگی کرده اید، احتمالا می دانید که احساس کنترل خودرو را دارید. این که آیا شما در یک حادثه بوده اید یا آب و هوای بد ناشی از یک اسکله لحظه ای است، هیچ کس از این احساس غرق شدن که از هزاران پوند فلزی به دست می آید، به طور ناگهانی از کنترل خارج می شود.

سیستم های کنترل کششی و ترمزهای ضد قفل به ما در کنترل شتاب و ترمز کمک می کنند ، اما کنترل ثبات الکترونیکی (ESC) برای جلوگیری از از دست دادن کنترل در شرایط دیگر طراحی شده است.

نقطه پایداری کنترل الکترونیکی چیست؟

به طور خلاصه، ESC باید کمک کند که وسیله نقلیه را در همان جهت حرکت کند که راننده می خواهد برود.

مانند کنترل های ضد قفل و کنترل کشش، کنترل ثبات الکترونیکی یک اقدام ایمنی اضافی است. این سیستم ها شما را از رانندگی بی رحم محافظت نمی کند، اما آنها می توانند شما را در جاده تحت شرایط نامطلوب نگه دارند.

با توجه به IIHS، کنترل پایداری الکترونیکی باعث کاهش خطر تصادفات چندگانه خودرو، تک ماشین و چرخش می شود. کاهش رکورد های یک کامیون مرگبار تنها کشنده ترین است و رانندگان ESC 75 درصد بیشتر از رانندگان که ESC ندارند بیشتر از این رنج می روند.

چگونه عملکرد کنترل الکترونیکی پایدار کار می کند؟

سیستم های کنترل پایداری الکترونیکی شامل تعدادی از سنسورها هستند که ورودی راننده را با نحوه حرکت واقعی یک وسیله نقلیه مقایسه می کند. اگر یک سیستم ESC تعیین می کند که وسیله نقلیه به درستی به ورودی فرمان پاسخ نمی دهد، می تواند اقدامات اصلاحی انجام دهد.

کالیپر های ترمز شخصی را می توان برای اصلاح oversteer یا understeer فعال کرد، خروجی موتور را می توان مدوله کرد، و دیگر اقدامات می تواند برای کمک به راننده حفظ کنترل است.

چه اتفاقی می افتد زمانی که کنترل پایداری الکترونیکی نتواند انجام شود؟

از آنجائیکه کنترل پایداری الکترونیکی اساسا پسوند ABS و TCS است، به طور معمول ایمن است که رانندگی وسیله نقلیه ای با سوء عملکرد ESC داشته باشد. سیستم های کنترل پایداری الکترونیکی قادر به فعال کردن کالیپر های ترمز و تعدیل نیروی موتور می باشند، اما سیستم های خرابکار معمولا به طور کامل کار نمی کنند.

اگر متوجه شوید DSP، ESP یا ESC نور شما روشن است، ایده خوبی است که آن را توسط یک مکانیک واجد شرایط بررسی کنید. با این حال، شما باید بتوانید رانندگی را ادامه دهید، به طوری که اگر کنترل ثبات نداشته باشد.

اگر شما انجام دهید، فقط باید در مورد پیاده رو مرطوب و گوشه های تیز دقیق باشید. اگر وسیله نقلیه شما شروع به چرخش بیش از حد یا کمرنگ کند، مجبور خواهید شد که عقب نشینی کنید و اصلاحات خود را انجام دهید.

چه وسایل نقلیه با ESC تجهیز شده است؟

کنترل پایداری الکترونیکی یک نوآوری نسبتا جدید است و در همه وسایل نقلیه موجود نیست.

برای اینکه یک وسیله نقلیه ESC داشته باشد، باید ABS و TCS نیز داشته باشد. سیستم های کنترل کشش و سیستم های کنترل ثبات بر روی سیستم های ضد قفل ترمز ساخته شده اند و هر سه تکنولوژی از سنسورهای چرخ مشابه استفاده می کنند.

همه خودروسازان بزرگ نوعی ESC را ارائه می دهند؛ این سیستم ها را می توان در اتومبیل ها، کامیون ها، SUV ها و حتی موتورهای خودرو یافت. با این حال، برخی از تولید کنندگان تنها گزینه ای را در مدل های خاصی ارائه می دهند.

مؤسسه بیمه ایمنی بزرگراه (IIHS) فهرستی از وسایل نقلیه ای که شامل ESC است را نگهداری می کند. شما می توانید سال خودرو را جستجو کنید و لیستی از مدل هایی که ESC را به عنوان یک ویژگی استاندارد یا اختیاری می بینید مشاهده کنید، به علاوه اینکه مدل ها ESC را به عنوان یک گزینه در اختیار ندارند.