مبانی طراحی وب

به دنبال این نکات ساده برای ایجاد صفحات وب خواننده دوستانه

همانطور که صفحه وب خود را طراحی می کنید، به اصول اولیه توجه کنید و از طرف بازدید کنندگان بازگشت به شما پاداش داده می شود. این نکات ساده به شما کمک می کند تا صفحات خواننده دوستانه را که به بازدیدکنندگان خوشایند هستند، ارسال کنید.

گرافیک وب سایت را با دقت انتخاب کنید

استیک با طرح های اساسی

فونت Sans Serif را انتخاب کنید

تبلیغات بدنی ضروری است

به یاد خوانندگان شما