ساخته شده برای AdSense

ساخته شده برای سایت های AdSense و یا MFA صفحات وب به طور خاص در اطراف کلمات کلیدی AdSense ایجاد شده است. این سایت ها اغلب سایت های با کیفیت کم و یا محتوای اصلی ندارند.

سایتهای MFA ممکن است از محتویات کپی شده یا "scraped" از سایر سایتهای وب یا محتوای تولید شده توسط رایانه استفاده کنند. هدف این است که محتوا را به سمت کلمات کلیدی AdSense بالا پرداخت کنیم. بسیاری از سایت های MFA همچنین از آربیتراژ سود می برند.

ایجاد محتوا برای تنها هدف قرار دادن تبلیغات، در برابر شرایط سرویس Google است "اینکه محتوای صفحه مرتبط باشد یا خیر".

همچنین شناخته شده به عنوان: MFA