شهرت بازی های رایانه ای برای PS2

رمزهای بازی، کد و اسرار زیر برای کنسول بازی ویدیویی سونی پلی استیشن 2 برای Urban Reign در دسترس است.

همه شخصیت ها

این کد را در صفحه Title وارد کنید: R1، R2، X، چپ، راست، میدان، میدان، میدان، میدان، L1، میدان، مثلث، دایره

همه سلاح ها

این کد را در صفحه Title وارد کنید: L1، R1، X، X، مثلث، R1، R1، مثلث، مربع، X، R1

سلاح پاداش در حالت چند نفره

این کد را در صفحه Title وارد کنید: L2، L2، X، X، مثلث، R1، R1، مربع، R1

دو بازیکن در داستان و حالت های رایگان

این کد را در صفحه Title وارد کنید: L1، R2، دایره، دایره، مثلث، L2، R1، دایره، مثلث، دایره