نحوه اضافه کردن یک تصویر به یک مخاطب در Gmail

آیا به جای آدرس های ایمیل یا تصاویر مردم مراجعه کنید؟

خب، قبل از پاسخ به پرس و جو یا زیاد فکر کنید، بگذارید به شما بگویم که می توانید هر تصویری را برای هر مخاطب ایجاد کنید. دیگران می توانند "نشان می دهند" یک تصویر برای نشان دادن ( به عنوان شما می توانید )، اما شما می توانید به راحتی آن را لغو کنید.

هنگامی که یک مخاطب یک عکس اختصاص داده است، می توانید آن را هر زمان که ماوس را روی یک آدرس ایمیل یا نام قرار دهید مشاهده کنید.

یک تصویر را به یک مخاطب در Gmail اضافه کنید

برای تنظیم یک عکس برای یک مخاطب Gmail :

یک تصویر برای یک مخاطب در Gmail اضافه کنید (نسخه قدیمیتر)

برای اختصاص یک عکس به یک مخاطب در نسخه قدیمی تر Gmail: پیگیری پیوند مخاطبین در Gmail.