نحوه تغییر اندازه فونت لیست پیام ها در Windows Mail

با افزایش رزولوشن صفحه نمایش، قابلیت خوانایی کاهش می یابد - به نظر می رسد به صورت غربی.

ایمیل های ویندوز و چشم انداز اکسپرس هیچ استثنائی نیستند و در حالی که افزایش اندازه فونت برای پیام ها آسان است، شما هنوز با فونت کوچک و به راحتی قابل تفکیک در قسمت های دیگر، اغراق آمیز لیست پیام است. یا شما؟

خوشبختانه ویندوز مایکروسافت و Outlook Express یک فونت رابط ویندوز استاندارد برای نام پوشه ها، لیست پیام ها، توضیحات آیکون و موارد دیگر را استفاده می کنند. این فونت های ویندوز را می توان تغییر داد.

تغییر اندازه قلم لیست پیام های ویندوز و Outlook Express

برای ایجاد Windows Mail یا Outlook Express فونت های بزرگتر یا متفاوت برای لیست پیام ها و دیگر عناصر رابط کاربری: