ویجت وبلاگ چیست؟

سوال: ویجت وبلاگ چیست؟

پاسخ: برخی از برنامه های وبلاگ نویسی ، مانند وردپرس ، از ویجت ها برای فعال کردن وبلاگ نویسان بدون دانش HTML یا CSS برای تغییر طراحی و محتوای وبلاگ های خود با استفاده از سیستم ساده و کلیک و یا کشیدن و رها کردن از طریق ویدجت استفاده می کنند.

ابزارکها اغلب برای سفارشی کردن ستونهای بلاک وبلاگ استفاده می شوند. هر ویج یک منطقه محتوا را نشان می دهد که وبلاگ نویسان می توانند با تبلیغات، متن، لینک ها، تصاویر و غیره پر شوند. به جای داشتن مجدد CSS در تم وبلاگ برای اضافه کردن یا تغییر محتویات در نوار کناری وبلاگ، وبلاگنویسی می تواند به راحتی با کشیدن و رها کردن یا اشاره و کلیک کردن، محل و محتوای ویجت ها را در نوار کناری تغییر دهد.