چگونه برای دسترسی رایگان ویندوز لایو هاتمیل در Windows Mail

مطمئنا، می توانید از ویندوز Live Mail برای دسترسی به حساب کاربری ویندوز لیتری Hotmail خارج از مرورگر یا شاید Outlook استفاده کنید.

اما چشم انداز بزرگ است و ویندوز لایو ایمیل به نظر می رسد کمی گیج شده است. نه، ویندوز مایکروسافت برنامه شماست.

دسترسی به Windows Live Hotmail رایگان در Windows Mail با استفاده از POP

برای اضافه کردن یک حساب کاربری رایگان Windows Live Hotmail به Windows Mail برای ارسال و دریافت پیام ها:

دسترسی رایگان ویندوز لایو هاتمیل در Windows Mail با FreePOP ها

برای تنظیم یک حساب کاربری رایگان Windows Live Hotmail در ویندوز Mail با استفاده از FreePOPs :

با تغییر نام کاربری خود، می توانید از دیگر پوشه های Windows Live Hotmail از صندوق ورودی خود نیز دانلود کنید.