یک فرستنده را از طریق پست الکترونیک در Windows Live Hotmail مسدود کنید

01 از 04

گزینه "گزینه ها | گزینه های بیشتر ..." را از نوار ابزار ویندوز لایو Hotmail انتخاب کنید

گزینه "گزینه ها | گزینه های بیشتر ..." را از نوار ابزار انتخاب کنید. هینز تچابیچر

02 از 04

پیوند «فرستندگان ایمن و مسدود شده» را زیر «ایمیل ناخواسته» دنبال کنید.

پیوند «فرستندگان ایمن و مسدود شده» را در زیر «ایمیل ناخواسته» دنبال کنید. هینز تچابیچر

03 از 04

اکنون روی "فرستندگان مسدود شده" کلیک کنید

اکنون روی "فرستندگان مسدود شده" کلیک کنید. هینز تچابیچر

04 از 04

آدرس ایمیل ناخواسته را در قسمت "نشانی پست الکترونیک مسدود شده یا دامنه" وارد کنید

روی "افزودن به لیست >>" کلیک کنید. هینز تچابیچر