بازیابی آرشیو چشم انداز ایمیل از یک دیسک

هنگامی که شما ایمیل های قدیمی را از Outlook به یک رسانه ذخیره سازی مانند یک DVD-ROM ذخیره کردید، این کار را برای تمیز کردن و سرعت بخشیدن به Outlook انجام دادید. اما شما همچنین این کار را انجام دادید زیرا شما می خواستید که بعدا بتوانید به پیام ها دسترسی پیدا کنید یا بتوانید آنها را به راحتی حذف کنید.

خوشبختانه، بازگشت به پیامهایی که به فایل PST آرشیو شده اند، آسان است. شما می توانید آنها را از محل بایگانی خود باز کنید یا آنها را به طور کامل وارد کنید.

خواندن یا بازیابی آرشیو Outlook Mail از یک محیط قابل حذف

برای بازیابی یا خواندن آرشیو ایمیل Outlook از یک رسانه قابل جابجایی:

شما می توانید به سادگی بایگانی را به عنوان فهرست و یا کپی کردن پیام ها و پوشه ها به فروشگاه پیام اصلی خود بروید.

برای بستن دوباره محل بایگانی، بر روی آن راست کلیک کرده و از منو بستن «...» را انتخاب کنید.