تعاریف بسیاری از "Spline"

از ابزار مکانیکی به مفهوم مجتمع

تعاریف متعددی از واژه اسپلین وجود دارد. ما تعدادی را پوشش می دهیم و پیشرفت کلمه را از یک ابزار مکانیکی به مفهوم ریاضی پیچیده نشان می دهیم.

مکانیک

اسپیلین ها یک ویژگی جفت برای عناصر چرخشی هستند. مانند گودال ها یا دندان ها در یک شفت درایو که مش با شیار در قطعه جفت گیری و انتقال گشتاور به آن است.

منحنی انعطاف پذیر

یک اسپیلین یا منحنی انعطاف پذیری جدید مدرن، شامل یک نوار طولانی است که در موقعیتی قرار دارد که در تعدادی نقطهای است که آرام است. برای مثال، قبل از رایانه، طراحان و طراحان از ابزار دستی برای کمک به نقاشی خود با دست استفاده می کردند. برای رسم منحنی های خاص، آنها از رشته های طولانی، نازک و انعطاف پذیر از چوب، پلاستیک یا فلز استفاده می کنند، نامیده می شود اسپیلین.

صفحه نمایش پنجره

برای صفحه های نصب شده بر روی قاب های آلومینیومی، ماده اندکی بزرگتر از قاب بریده شده است، سپس بر روی آن قرار داده می شود، و یک سیم پیچ وینیل، نامیده می شود اسپیلین، بر روی صفحه نمایش به یک شیار (کانال اسپلیین) در قاب فشرده شده است.

ریاضیات

در ریاضیات، اصطلاح spline از نام یک نوار انعطاف پذیر از فلز معمولی استفاده شده توسط سازندگان برای کمک به طراحی خطوط منحنی استفاده می شود. در اینجا، یک اسپلین یک تابع عددی است که توسط توابع چند جملهای تعریف شده است و دارای درجه بالایی از صاف بودن در مکانهایی است که قطعات چند جملهای مرتبط هستند (که به عنوان گره شناخته می شوند ). به زبان انگلیسی، یک منحنی انعطاف پذیر.

هندسه

اسپیلین ها اغلب در مدل سازی NURBS استفاده می شوند.

NURBS، Uniform Rational B-Splines، بازنمایی های ریاضی هندسه 3 بعدی هستند که می توانند به شکل دقیق هر شکل از یک خط 2D، دایره، قوس یا منحنی ساده را به پیچیده تر 3-D ارگانیک فرم آزاد یا جامد از لحاظ انعطاف پذیری و دقت آنها، مدل NURBS را می توان در هر فرآیند از تصویر و انیمیشن به تولید استفاده کرد.

منحنی NURBS توسط چهار چیز تعریف شده است: درجه، نقاط کنترل، گره، و یک قانون ارزیابی.