CBR: توضیح میزان بیت ثابت

نگاهی کوتاه به CBR رمزگذاری در صوتی دیجیتال

C بطور متناوب، یک روش رمزگذاری است که نرخ بیت را همانند VBR متوقف می کند که سرعت بیت را تغییر می دهد. CBR فرآیند صوتی سریعتر از VBR به دلیل نرخ بیت ثابت ثابت خود را پردازش می کند. ضعف در نرخ بیت ثابت این است که فایل هایی که تولید می شوند به اندازه VBR به اندازه کافی در مقایسه با ذخیره سازی نیستند. برای مثال، اگر یک بخش آرام از یک آهنگ موسیقی وجود داشته باشد که نیازی به نرخ بیت کامل برای تولید صدای با کیفیت خوب ندارد، CBR همچنان از همان مقدار استفاده می کند - به همین دلیل فضای ذخیره سازی هدر رفته است. همین امر برای صداهای پیچیده درست است. اگر سرعت بیت پایین باشد، کیفیت آن رنج خواهد برد.