تاریخ بازی های کلاسیک: عصر طلایی

هنگامی که مهر و موم توسط آن برنامه نویسان از عصر کشف بازی های کلاسیک شکسته شد، آن را باز کرد جعبه پاندورا ... و یا به جای جعبه قهوه ای رالف Baer ... لذت بردن از بازی های ویدئویی در بازی و در خانه، ما را به طلایی سن و نسل اول بازی های ویدئویی کلاسیک.

1971 - عصر طلایی

Westend61 / Getty Images

1972 - کنسول نسل اول - اودیسه مگنواکس

عکس از دیوید کوهن
بیشتر "

1972 - آتاری و پونگ

1973

1974

1975

تاریخچه بازی های ویدئویی کلاسیک قسمت سوم - نسل دوم