برگه ها و کارنامه ها در اکسل

یک برگه یا ورق تنها یک صفحه در یک فایل ایجاد شده با یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی مانند اکسل و یا صفحات Google است. یک کتاب کار به نام داده شده به یک فایل اکسل و شامل یک یا چند برگه. اصطلاح spreadsheet اغلب برای اشاره به یک کتاب کار، زمانی که، همانطور که ذکر شد، به درستی به برنامه کامپیوتری خود اشاره می کند.

بنابراین، به طور دقیق، هنگامی که شما یک برنامه صفحه گسترده الکترونیکی را باز می کنید، یک فایل کتاب کار خالی را که شامل یک یا چند صفحه خالی برای شما است را بارگیری می کند.

جزئیات برگه

یک برگه برای ذخیره، دستکاری و نمایش داده ها استفاده می شود .

واحد ذخیره سازی اساسی برای داده ها در یک برگه سلول های مستطیل شکل است که در یک الگوی شبکه در هر صفحه کار گذاشته شده است.

سلولهای جداگانه داده ها شناسایی و سازماندهی شده با استفاده از حروف ستون عمودی و شماره های ردیف افقی یک برگه که مرجع سلولی را ایجاد می کند مانند A1، D15 یا Z467.

مشخصات کارنامه برای نسخه های فعلی اکسل عبارتند از:

برای Google Sheets:

نام کاراکتر

در اکسل و صفحات گسترده گوگل، هر برگه دارای یک نام است. به طور پیشفرض، برگه ها به ترتیب Sheet1، Sheet2، Sheet3 و غیره نامگذاری می شوند، اما این به راحتی می تواند تغییر کند.

شماره کارنامه

به طور پیش فرض، از اکسل 2013، تنها برگه در هر کتاب کار جدید اکسل وجود دارد، اما این مقدار پیش فرض را می توان تغییر داد. برای انجام این کار:

  1. روی منوی File کلیک کنید.
  2. بر روی گزینه در منو کلیک کنید تا کادر محاوره ای اکسل را باز کنید .
  3. در هنگام ایجاد بخش جدید دفترچه ها در قسمت راست جعبه محاوره ای، مقدار بعدی را برای اضافه کردن این چند صفحه افزایش دهید.
  4. برای تکمیل تغییر و بستن کادر محاوره ای روی OK کلیک کنید.

نکته : تعداد پیش فرض ها در یک پرونده Google Spreadsheet یکی است و این را نمی توان تغییر داد.

جزوه کارشناسی