یک تصویر را به یک پست الکترونیک Hotmail یا Outlook ایمیل اضافه کنید

هنگامی که فرمت HTML را در امضای خود در Windows Live Mail، Windows Mail یا Outlook Express تسلط یابید، با اضافه کردن یک انیمیشن به آن، streusel top اضافه کردن آن یک قطعه کیک است. همه شما واقعا نیاز به یک GIF متحرک زیبا را در امضا خود را شامل می شود.

یک تصویر را به ایمیل ویندوز خود یا امضا Outlook Express اضافه کنید

برای قرار دادن گرافیک، احتمالا متحرک، در املای ایمیل خود در Windows Mail یا Outlook Express:

اکنون، ممکن است بخواهید اطمینان حاصل کنید Outlook Express امضای خود را به صورت خودکار به هر ایمیل اضافه می کند .

یک تصویر را به امضا ایمیل ویندوز Live خود اضافه کنید

در ویندوز Live Mail، می توانید یک تصویر را به امضا خود در یک مسیر مستقیم تر اضافه کنید و با ایجاد کد HTML لازم برای آن به طور مستقیم: